Δελτία Τύπου

Κατάθεση Αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης στο Δήμο Ν. Προποντίδας

Ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου 2019 η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων για το πρόγραμμα “Επίδομα Στέγαση”. Πρόκειται για προνοιακό επίδομα για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, ΚΥΑ Δ13οικ.10747/256/6.3.2019 (ΦΕΚ 792Β').

Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ορίζεται ως ακολούθως:

  • Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα.
  • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα.
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.
  • Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ, μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Δήμου Νέας Προποντίδας

Στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος I και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων», ο Δήμος Νέας Προποντίδας υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Νέας Προποντίδας» και συνολική δημόσια δαπάνη του κύριου υποέργου 5.220.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, αξιολογήθηκε θετικά και έχει εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου με τίτλο: «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Νέας Προποντίδας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Την παρούσα χρονική περίοδο έχουν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη σύναψη σύμβασης.

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί σε έκταση δημοτικής ιδιοκτησίας σε οικόπεδο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του οικισμού Πορταριάς και έχει εμβαδόν 4.091,31τ.μ. Το κτιριακό συγκρότημα του Ειδικού Σχολείου οργανώνεται με βάση τις λειτουργικές ανάγκες σε δύο κτιριακούς όγκους, «Κτίριο 1» και «Κτίριο 2». Το Κτίριο 1 συνολικού εμβαδού 1427,81 τμ είναι διώροφο και προβλέπεται να στεγάσει τους κυρίως χώρους εκπαίδευσης (Δημοτικού και Νηπιαγωγείου). Το Κτίριο 2 είναι μονώροφο συνολικού εμβαδού  596,98 τμ. και προβλέπεται να  στεγάσει τους βοηθητικούς - συμπληρωματικούς χώρους (Χώροι Φυσικής Αγωγής, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Κυλικείο). Τα δύο κτίρια συνδέονται με δίκτυο ημιυπαίθριων χώρων που δημιουργούν λαιμό απ’ όπου γίνεται και η είσοδος σ’ αυτά, αλλά εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής κίνηση των παιδιών από το ένα τμήμα στο άλλο. Σε όλο το σχολικό συγκρότημα η θέρμανση θα γίνεται με γεωθερμία και για το λόγο αυτό στον προαύλιο χώρο του σχολείου θα γίνουν γεωτρήσεις βάθους περίπου 100μ, για να εγκατασταθεί  κάθετος γεωθερμικός εναλλάκτης. Η συνολική κάλυψη του κτιρίου είναι 1.659,09 τμ. εκ των οποίων 295,21 τμ. αποτελούν ημιυπαίθριους χώρους.

Στον αύλειο χώρο κατασκευάζονται κερκίδες δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ και βρύσες, προβλέπονται καθιστικά και τοποθετείται ο απαραίτητος σταθερός εξοπλισμός των γηπέδων και της παιδικής χαράς με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.    

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

eidikopor_1 eidikopor_2

Ένταξη ακόμα ενός έργου προϋπολογισμού 7.000.000,00€, στο Πρόγραμμα Φιλόδημος I για το Δήμο Νέας Προποντίδας

Στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος I και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», ο Δήμος Νέας Προποντίδας υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών» και συνολική δημόσια δαπάνη του κύριου υποέργου 7.000.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Επισημαίνεται ότι η πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, αξιολογήθηκε θετικά και έχει εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Την παρούσα χρονική περίοδο έχουν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη σύναψη σύμβασης.

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί στο δυτικό τμήμα του οικισμού των Ν. Μουδανιών και αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων στο δυτικό τμήμα - χαμηλή περιοχή του οικισμού των Ν. Μουδανιών. Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν ένας κεντρικός οχετός, ο οποίος μεταφέρει τα βρόχινα νερά και των εξωτερικών λεκανών, ένα αντλιοστάσιο καθώς και διάφοροι άλλοι οχετοί, οι οποίοι συμβάλλουν στον κεντρικό.

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν.Μουδανιών

Συνεχίζονται  οι εργασίες που αφορούν το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν.Μουδανιών» ποσού 637.514,32€. Το έργο είναι ενταγμένο για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες». 

Το  έργο αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής,  μετά των συνοδών έργων στο κληροτεμάχιο 892  Πορταριάς εμβαδού 78.600m²  περίπου. Ο ωφέλιμος όγκος της λιμνοδεξαμενής ανάσχεσης  πλημμύρας, η οποία θα κατακρατεί τα νερά της βροχής ανέρχεται σε 230.700m³. 

Σε αυτή τη φάση, εκτός από τις εκσκαφές που συνεχίζονται, πραγματοποιούνται και οι εργασίες εξυγίανσης   θεμελίωσης  του τοιχείου αντιστήριξης.  

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

  limnodeksameni_1 limnodeksameni_2   limnodeksameni_3

Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Όσοι αγρότες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr ==> ψηφιακές υπηρεσίες ==> Αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 27 Μαρτίου 2019.

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο-α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται, ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα για τουλάχιστον επτά έτη. Οι αιτήσεις είναι αποδεκτές όταν σ' αυτές επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα παραστατικά ιδιοκτησίας ή ενοικίασης των αγροτεμαχίων. Στην αίτηση δηλώνεται η έκταση σε στρέμματα και οι συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου, καθώς και η Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και το τοπωνύμιο της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χαλκιδικής στο 2371351433.  

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

Κυπελλούχος Χαλκιδικής η ομάδα της Τρίγλιας

Κυπέλλουχος Χαλκιδικής στέφθηκε η Τρίγλια στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο γήπεδο της Ολύνθου κόντρα στον Άρη Κασσανδρείας.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους παίκτες, στον προπονητή τους αλλά και σε όλους όσους συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί η κατάκτηση αυτού του τίτλου. Τέτοιες επιτυχίες μας κάνουν όλους υπερήφανους και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά. Μια ομάδα με πετυχημένο παρόν αλλά και φιλόδοξο μέλλον. Συγχαρητήρια!!! 

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

  potkipelo_1   potkipelo_2

Εορτάστηκαν τα κούλουμα στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημαίνει το τέλος των Αποκριών. Με έθιμα, πέταγμα του αετού, παραδοσιακές εκδηλώσεις και σύμμαχο τον καιρό εορτάστηκαν τα κούλουμα και στο Δήμο μας. 

Στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου είχαν την ευκαιρία οι επισκέπτες να γευτούν σπάνια εδέσματα της θάλασσας. Γλέντι στήθηκε στις κεντρικές πλατείες των τοπικών κοινοτήτων Ν.Σιλλάτων, Κρήνης και Σωζόπολης, στον παραλιακό οικισμό Δελφίνια και στη Δ.Κ. Ν.Καλλικράτειας με ορχήστρα και σαρακοστιανά εδέσματα. 

Συγχαρητήρια σε όλους όσους βοήθησαν και συνεισέφεραν  προκειμένου σήμερα να εορτάσουμε όλοι μαζί τα κούλουμα και να κρατήσουμε ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις μας.

Καλή Σαρακοστή με υγεία σε όλο τον κόσμο!!!

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

  katharadef_1   katharadef_2    katharadef_3    katharadef_4    katharadef_5    katharadef_6   katharadef_7   katharadef_8    katharadef_9    katharadef_10    katharadef_11    katharadef_12   katharadef_13   katharadef_14    katharadef_15    katharadef_16    katharadef_17    katharadef_18   katharadef_19   katharadef_20    katharadef_21    katharadef_22

Κορυφώθηκε χθες το Καρναβάλι Σημάντρων στο Δήμο μας με την παρέλαση των αρμάτων

Με τη συμμετοχή του κόσμου και των καρναβαλιστών ολοκληρώθηκε χθες, Καθαρά Δευτέρα, το Καρναβάλι Σημάντρων που διοργανώθηκε από το Δήμο Νέας Προποντίδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρναβαλιστών, το Λαογραφικό Όμιλο Σημάντρων, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τον Α.Ο. Σημάντρων και πολλών εθελοντών.

Οι καρναβαλιστές  με ευφάνταστα άρματα, στολές, χορευτικές φιγούρες και σατιρίζοντας την επικαιρότητα διασκέδασαν τους δημότες μας αλλά και τους επισκέπτες οι οποίοι τίμησαν τις εκδηλώσεις μας με την παρουσία τους.

Η χθεσινή μέρα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και σκληρής δουλείας. Συγχαρητήρια σε όλους για τη διοργάνωση. Τους ευχαριστούμε θερμά για το κέφι τους και για το χρόνο που αφιέρωσαν προκειμένου να απολαύσουμε όλοι εμείς τις τετραήμερες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνο.

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

  karsimantra2019_1   karsimantra2019_2    karsimantra2019_3    karsimantra2019_4    karsimantra2019_5    karsimantra2019_6   karsimantra2019_7   karsimantra2019_8    karsimantra2019_9    karsimantra2019_10    karsimantra2019_11    karsimantra2019_12   karsimantra2019_13   karsimantra2019_14    karsimantra2019_15    karsimantra2019_16

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα