Ίδιοι Πόροι

Συμπληρωματικά Έργα για την αξιοποίηση νερού από τον ταμιευτήρα Κρήνης

Τίτλος: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ NEΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΡΗΝΗΣ (Αρ. μελ: 12/2012)”
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 240.000,00 € (με αναθεώρηση +Φ.Π.Α. 23%) (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 192.486,38 €  και για αναθεώρηση 2.635,57 €).
Το έργο χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή των κάτωθι  συμπληρωματικών έργων     που απαιτούνται για την αξιοποίηση του νερού από τον Ταμιευτήρα Κρήνης:1)Τον  αγωγό από PVC Φ355 10 atm μήκους περίπου  300 μ,  ο οποίος  θα συνδέει το Φράγμα της Κρήνης με το υπάρχον αντλιοστάσιο του αρδευτικού δικτύου Κρήνης.
2)Την σύνδεση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου με  λιμνοδεξαμενή μέσω διπλού αγωγού PVC Φ400 και Φ355 μήκους περίπου 300 μ.
3)Την ανοιχτή χωμάτινη δεξαμενή άρδευσης χωρητικότητας περίπου 3.000 μ3.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ν. Προποντίδας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά  την Τρίτη 9-4-2013 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Πρόοδος έργου: Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ν. Προποντίδας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά  την Τρίτη 9-4-2013 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Το κείμενο της περίληψης της προκήρυξης

Η πλήρης διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τιμολόγιο μελέτης

Τεχνική περιγραφή

Οριζοντιογραφία

Γεωτρήσεις Σιλάτων

Τίτλος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ν.ΣΥΛΛΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΠΑΤΩΜΑΤΑ'')»
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 59.932,72 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(23%), σύμφωνα με τη 1/2013 σχετική μελέτη της Δ.Τ.Υ.
Το έργο χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η νέα γεώτρηση θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη στην θέση ''Πατώματα ́ ́ της Τ/Κ Ν. Συλλάτων.
Πρόοδος έργου: Η δημοπρασία έγινε στις 14-3-2013 με έκπτωση 36%.


Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα