Νέα Πλάγια

Διαγωνισμός για κατασκευή έργων συλλογής λυμάτων Ν. Πλαγίων

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας
διακηρύσσει
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.548.480,00€ (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
που κατανέμεται στα παρακάτω τμηματικά έργα:

α) Τμηματικό έργο «Έργα βαρύτητας» με τμηματικό προϋπολογισμό 6.796.980.00ΕΥΡΩ (επιμετρούμενο τμήμα).
β) Τμηματικό έργο «Έργα αναρρόφησης» με τμηματικό προϋπολογισμό 3.751.500,00 ΕΥΡΩ (κατ’ αποκοπήν τμήμα).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 21/5/2013 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Η υπ' αριθμ. 13853 ΕΠΟ του έργου "Αποχετευτικό δίκτυο - Βιολογικός Σταθμός Ν. Τρίγλιας"

Η υπ' αριθμ. 3542 τροποποίηση ΕΠΟ

Η υπ' αριθμ. 2101 τροποποίηση ΕΠΟ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

Διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων που αφορούν στο έργο:

1. Ερώτημα της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ

   Απάντηση της ΔΤΥ

2. Ερώτημα της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ

   Απάντηση της ΔΤΥ

3. Ερώτημα της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

   Απάντηση της ΔΤΥ

Visit Nea Propontida

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2016

Φεστιβάλ Πλατείας 2015

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα