Νέα Τρίγλια

Διαγωνισμός για κατασκευή έργων συλλογής λυμάτων Ν. Τρίγλιας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Προκηρύσσει

Ανοιχτό διαγωνισμό για την για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ"

προϋπολογισμού δημοπράτησης 5.982.500,00 € (με αναθεώρηση +Φ.Π.Α. 23%) (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 4.714.693,22 €  και για αναθεώρηση 149.127,92 € )

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 14/5/2013 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10:00 π.μ., στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η περίληψη της διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Τιμολόγιο μελέτης και παράρτημα

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Η υπ' αριθμ. 13853 ΕΠΟ του έργου "Αποχετευτικό δίκτυο - Βιολογικός Σταθμός Ν. Τρίγλιας"

Η υπ' αριθμ. 3542 τροποποίηση ΕΠΟ

Η υπ' αριθμ. 2101 τροποποίηση ΕΠΟ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα