Νέα Τρίγλια

Διαγωνισμός για κατασκευή έργων συλλογής λυμάτων Ν. Τρίγλιας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Προκηρύσσει

Ανοιχτό διαγωνισμό για την για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ"

προϋπολογισμού δημοπράτησης 5.982.500,00 € (με αναθεώρηση +Φ.Π.Α. 23%) (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 4.714.693,22 €  και για αναθεώρηση 149.127,92 € )

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 14/5/2013 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10:00 π.μ., στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η περίληψη της διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Τιμολόγιο μελέτης και παράρτημα

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Η υπ' αριθμ. 13853 ΕΠΟ του έργου "Αποχετευτικό δίκτυο - Βιολογικός Σταθμός Ν. Τρίγλιας"

Η υπ' αριθμ. 3542 τροποποίηση ΕΠΟ

Η υπ' αριθμ. 2101 τροποποίηση ΕΠΟ

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα