Bee Path

Συνάντηση Εργασίας στο Πλαίσιο Υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII (2)

Στις 23-24 Οκτωβρίου επισκέφθηκε τον Δήμο μας η Κα Maruška Markovčič, υπεύθυνη υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του Ευρωπαϊκού Δικτύου URBACT III του επικεφαλής εταίρου Δήμο της Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Το πρωί της Τετάρτης 23/10, η Κα Maruška Markovčič συναντήθηκε με τα μέλη της ομάδας έργου “BeePathNet” στο Ινστιτούτο Μελισσοκομίας που βρίσκεται στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής. Στη συνάντηση αυτή αναλύθηκε σημείο προς σημείο το σχέδιο δράσης που θα εφαρμόσει ο δήμος για τη μεταφορά της καλής πρακτικής, αναγνωρίσθηκαν τα εμπόδια και οι δυσκολίες που πιθανόν θα υπάρξουν και προτάθηκαν οι πιθανοί τρόποι για να αντιμετωπισθούν. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων στα Νέα Μουδανιά, η συνάντηση με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης 'BeePathNet' (πολίτες, ενδιαφερόμενα μέρη) του Δήμου μας. Εκεί, έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα μέλη της ομάδας για το όραμα που έχουν σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου δράσης της αστικής μελισσοκομίας στο δήμο μας, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος: “Μελισσοδιαδρομές” στο δήμο Νέας Προποντίδας και έγινε σαφές ότι τα μέλη της ομάδας έργου, που προέρχονται από διάφορους τομείς: μελισσοκόμοι, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες (τουρισμός, επικοινωνία, εστίαση κλπ), δεσμεύονται να συνεργαστούν ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και να μπουν οι βάσεις για μια όμορφη, πράσινη πόλη που θα είναι φιλική όχι μόνο στους μέλισσες και άλλους επικονιαστές αλλά και στους πολίτες και επισκέπτες της. 

Στις 24/10 το πρωί, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, η Κα Maruška Markovčič συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Καρρά και εκπροσώπους από τη διοίκηση του δήμου. Στη συνάντηση έγινε μια ενημέρωση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα και την πορεία υλοποίησής του. Η διοίκηση του Δήμου έδωσε την διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει διαρκής υποστήριξη των δράσεων του έργου διότι, στους επιχειρησιακούς στόχους του Δήμου και στο στρατηγικό του σχεδιασμό περιλαμβάνονται δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και, επομένως, έργα σαν το BeepathNet συμβάλλουν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Επιπλέον, τονίσθηκε ιδιαίτερα η μεγάλη σημασία της ανάπτυξης συνεργασιών του Δήμου με άλλες πόλεις, υπηρεσίες και φορείς-όπως το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας, το ΚΠΕ Αρναίας, τον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής κλπ- με σκοπό την ενίσχυση της μελισσοκομίας και των επιχειρήσεων του αγροτουρισμού μέσα από την ανάδειξη του πολύτιμου μελισσοκομικού τομέα της Χαλκιδικής.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας συνεχίσθηκε η συνεδρίαση των μελών της ομάδας έργου με την υπεύθυνη του προγράμματος από τη Λιουμπλιάνα και, μετά από προτάσεις και υποδείξεις της που έγιναν για τη βελτίωση του σχεδίου δράσης, συντάχθηκε η τελική μορφή του.

Ευχαριστούμε την Κα Maruška Markovčič για την επίσκεψή της, γιατί συνέβαλε σημαντικά στην υποβοήθηση της ομάδας έργου να κατανοήσουν καλύτερα και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα υλοποίησης των δράσεων στον δήμο μας. Ιδιαιτέρως, όμως, ευχαριστούμε τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης που παρευρέθηκαν και υποστηρίζουν το έργο, χωρίς τη συμμετοχή των οποίων θα ήταν αδύνατη η υλοποίησή του.     

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

bee_1 bee_2 bee_3

Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “BeePathNet” του Ευρωπαϊκού Δικτύου URBACT III, η υπεύθυνη υλοποίησης του έργου του επικεφαλής εταίρου από το Δήμο της Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας , Κα Maruška Markovčič  θα επισκεφθεί τον Δήμο μας στις  23-24 Οκτωβρίου 2019.

Σκοπός της επίσκεψής της είναι να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία υλοποίησης του έργου, να βοηθήσει και να συμβουλέψει την ομάδα έργου του δήμου μας στο πώς μπορούν να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες στον τρόπο διαχείρισης του έργου αλλά και να συζητήσει με την τοπική ομάδα δράσης για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συνάντησης, την Τετάρτη 23/10 θα συναντηθεί το πρωί με τα μέλη της ομάδας έργου του δήμου και το απόγευμα, ώρες 18:00-20:00, θα συναντηθεί και θα συζητήσει με τα μέλη της τοπικής ομάδας δράσης (πολίτες, ενδιαφερόμενα μέρη) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων στα Νέα Μουδανιά.

Στις 24/10 το πρωί, θα συναντηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με εκπροσώπους από τη διοίκηση του δήμου. Σκοπός της συνάντησης είναι κυρίως η ενημέρωση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα ώστε, μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών πόλεων, υπηρεσιών και φορέων και με την διαρκή υποστήριξή τους, να μπορέσουν να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα οι στόχοι του προγράμματος που είναι αφενός η ενίσχυση της μελισσοκομίας και των επιχειρήσεων του αγροτουρισμού μέσα από την ανάδειξη του πολύτιμου μελισσοκομικού τομέα της Χαλκιδικής και αφετέρου η αειφόρος ανάπτυξη όχι μόνο του δικού μας δήμου αλλά και όλης της Χαλκιδικής.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

Mls_1 Mls_2

Εορτασμός Παγκόσμιας Μέλισσας στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβένων Μελισσοκόμων, ως Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας, για να επισημανθεί στην παγκόσμια κοινή γνώμη η σημαντικότητα των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών για το περιβάλλον και τη ζωή και για να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, με αφορμή τη συμμετοχή του ως εταίρος μαζί με άλλες πέντε ευρωπαϊκές πόλεις στο έργο “BeePathNet” του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III, διοργάνωσε μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μέλισσας.

Για την υλοποίηση των δράσεων υπήρξε προετοιμασία και σχεδιασμός από τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης του έργου και συνεργασία μεταξύ πολλών ανθρώπων από διάφορους τομείς: μελισσοκόμοι, εκπαιδευτικοί, Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, δημοσιογράφοι, ΚΠΕ Αρναίας. 

Τη Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 19:00, στην Πλατεία Νέων Μουδανιών πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση που περιλάμβανε: 

    • Γευσιγνωσία και γνωριμία με τα προϊόντα της μέλισσας: Μέλι, Γύρη, Πρόπολη, βασιλικό πολτό.

Τα προϊόντα προσέφεραν τα μέλη που συμμετέχουν στην Τοπική Ομάδα Δράσης του Δικτύου “BeePathNet”: η πρότυπη οικοτεχνία μελισσοκομικών προϊόντων “Passion”, τα χειροποίητα προϊόντα μέλισσας και καλλυντικά του μελισσοκόμου παραγωγού Τσαλδάρη Νίκου (“Μελοίδα”), προϊόντα κυψέλης από τον παραγωγό μελισσοκόμο Μπουλάκη Γιάννη, μέλι από τον μελισσοπαραγωγό Λασκαρίδη Γεώργιο, μέλι και προϊόντα από την εταιρεία “Μelimnos”, προϊόντα της εταιρείας “Melit Μελισσοκομική Χαλκιδικής”.

    • Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων α) για την προσφορά της μέλισσας στο περιβάλλον και τους τρόπους προστασίας της και β) για τα χαρακτηριστικά και την αξία των προϊόντων της μέλισσας, Τα φυλλάδια επιμελήθηκαν τα μέλη της Τοπικής Ομάδα Δράσης του Δικτύου “BeePathNet” Αναστασία Λιούρτα, Φανή Χατζήνα και Ελισάβετ Παπουλίδου.

    • Έκθεση καλλιτεχνημάτων μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου που συμμετείχαν στις παράλληλες δράσεις εορτασμού της παγκόσμιας μέρας για τη μέλισσα.

    • Μουσικό δρώμενο των μαθητών από το 1ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών.

Περισσότερα...

Συμμετοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στο Bootcamp του έργου “Beepathnet” στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας

beepath_2                                                                           beepath_3

Την περασμένη εβδομάδα, από τις 8 έως τις 12 Απριλίου 2019, ο Δήμος της Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας φιλοξένησε το “BeePathNet BootCamp” του έργου BeePathΝet, που υλοποιείται από έξι ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο των πόλεων μεταφοράς ορθών πρακτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι πόλεις που θα ακολουθήσουν την ορθή πρακτική της “διαδρομής της μέλισσας” της Λιουμπλιάνα είναι: η Πολωνία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, από όλες τις πόλεις εταίρους, οι εκπρόσωποι της τοπικής ομάδας δράσης του έργου Urbact Local Group (ULG), μαζί με τον συντονιστή της, που συστήθηκε σε κάθε πόλη. Η τοπική ομάδα δράσης αποτελείται από μέλη που καλούνται να δραστηριοποιηθούν στους εξής επιμέρους τομείς: εκπαίδευση, τουρισμό, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, μελισσοκόμοι και προϊόντα που σχετίζονται με τη μέλισσα, περιβάλλον και βιοποικιλότητα. Η εκπροσώπηση του Δήμου μας έγινε από τα  μέλη που συμμετέχουν στην τοπική ομάδα δράσης και συγκεκριμένα: από την Κορίνα Ζολλά εκπρόσωπο τουρισμού και ενημέρωσης, Κατερίνα Καλαϊτζή- Τσαλδάρη, εκπρόσωπο της εκπαίδευσης, Μανόλη Τριάντο εκπρόσωπο των μελισσοκόμων και των προϊόντων μέλισσας, Βίκυ Φαντίδου εκπρόσωπο προϊόντων μέλισσας αλλά και του τομέα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, Ελισάβετ Αρβανίτη εκπρόσωπο του τομέα τουρισμός/βιοποικιλότητα και περιβάλλον και την συντονίστρια της τοπικής ομάδας Δράσης, Φανή Χατζήνα. 

Το πρόγραμμα του Bootcamp περιελάμβανε μια σειρά από δραστηριότητες που επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως την ορθή πρακτική και να εργασθούν σε ομάδες.

Η ομάδα της Λιουμπλιάνα οδήγησε τους συμμετέχοντες από όλες τις χώρες στο... “μονοπάτι της Μέλισσας” που δημιουργήθηκε στην πόλη τους και τούς έδειξε τα σημεία ενδιαφέροντος του Beepath προκειμένου να δουν στην πράξη και να κατανοήσουν το περιεχόμενο της ορθής πρακτικής του BeePath.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της συνάντησης οι συμμετέχοντες δούλεψαν ομαδικά αλλά και μεμονωμένα σε υποομάδες εργασίας και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, τις γνώσεις αλλά και τις ιδέες και προτάσεις τους για το πώς οραματίζονται να υλοποιηθεί στις πόλεις τους το έργο BeePathnet. Διερεύνησαν τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν οι πόλεις μεταξύ τους στους επιμέρους τομείς: στη μελισσοκομία, στην εκπαίδευση, τον τουρισμό κλπ. 

Η ομάδα που συμμετείχε εκ μέρους του Δήμου Νέας Προποντίδας εκπροσώπησε επάξια τον δήμο μας με αξιόλογες παρουσιάσεις  του θέματος της μελισσοκομίας, προβάλλοντας τον δήμο μας αλλά και τη χώρα μας. Υπέβαλλε σημαντικές προτάσεις για την υλοποίηση του έργου BeePath και παρουσίασε το όραμα του δήμου όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας μέσα από δράσεις όπως αυτή της αστικής μελισσοκομίας που στοχεύουν στη προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Υπήρξε άψογη η συνεργασία των μελών της ομάδας μας με τα μέλη των ομάδων από τις άλλες πόλεις που συμμετείχαν για τη διαμόρφωση του σχεδίου των δράσεων που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα των δεκαοκτώ μηνών.

Η όμορφη εμπειρία αλλά και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την επίσκεψη των εκπροσώπων της τοπικής ομάδας δράσης του δήμου μας σε αυτή τη συνάντηση, έθεσαν τα θεμέλια για μια καλή συνεργασία μεταξύ του Δήμου, των δημοτών αλλά και άλλων φορέων που εμπλέκονται ή θα εμπλακούν για την επιτυχή υλοποίηση του έργου BeePath Net.

 

Πληροφορίες: 

    • Ελισάβετ Παπουλίδου: 23733 50248 (Δήμος Νέας Προποντίδας)

    • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

    • Facebook: Beepathnet NeasPropontidas – Μελισσοδιαδρομές

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

loiuompliana_1 loiuompliana_2 loiuompliana_3 loiuompliana_4 loiuompliana_5

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα