Άρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων νερού.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την προμήθεια τζαμιού πόρτας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΧΕΙΩΝ

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την προμήθεια ανταλλακτικών ηχείων για την συντήρηση του ηχητικού συστήματος στο κλειστό θέατρο Ν. Μουδανιών.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ”

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την ανάθεση διάφορων εργασιών για τις ανάγκες  συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την ανάθεση ηλεκτρολογικών εργασιών για την συντήρηση των κλειστών γυμναστηρίων Ν. Μουδανιών και Αγίου Παύλου.

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός στρώματος πτώσεων  για το τμήμα ενόργανης.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ3/2016 ΟΠΑ Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων από 13.10.2016 έως και 24.10.2016 στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. οικ. 5420/22.02.2016 (ΑΔΑ: 6ΚΛΡ465ΦΘΕ-Τ5Ε), εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: ‘’Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών’’,

 Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης


Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα