Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νέας Προποντίδας

Το 2010 η Ελλάδα μπαίνει στην οικονομική κρίση και το 2011 όλοι μιλούν για ανθρωπιστική κρίση. Στη 1 Μαρτίου του 2018 ο Δήμος Νέας Προποντίδας δημιουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες που είναι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύναμοι μέσω της δωρεάν παροχής τυποποιημένων ειδών διατροφής, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, ειδών βρεφοανάπτυξης. Μέσα σε 20 μήνες λειτουργίας “αγκάλιασε” και φρόντισε πάνω από 120 οικογένειες με 17 μηνιαίες διανομές. Μοιράστηκαν πάνω από 10.000 προϊόντα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύλλογοι, φορείς, σχολεία, επιχειρήσεις, πολίτες στάθηκαν στο πλευρό του Δήμου και της Δομής, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια του. Ας γίνουμε λοιπόν, όλοι μαζί, αρωγοί και ας συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια του Δήμου Νέας Προποντίδας για την καταπολέμηση της φτώχειας στη χώρα μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τις δράσεις του Δήμου Νέας Προποντίδας, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Δήμου www.nea-propontida.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 23730 – 24524.

DnmTrf_1 Knpntpl_1 DnmTrf_2 knnkpntplo_1 knnkpntplo_2

Διανομή παπουτσιών στα ανήλικα παιδιά άπορων και χαμηλού εισοδήματος οικογενειών του Δήμου Νέας Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου σε συνεργασία με την Ένωση “Μαζί για το Παιδί”, επίσημος συνεργάτης της εταιρείας TOMS (Giving Partner) στην Ελλάδα, πραγματοποίησε διανομή παπουτσιών την ημέρα Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 κατά την  οποία περίπου 300 ανήλικα παιδιά άπορων και χαμηλού εισοδήματος οικογενειών παρέλαβαν παπούτσια.

Κατά τη διάρκεια της διανομής, προσφέρθηκε στα παιδιά κέρασμα και πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως face painting και μπαλoνοκατασκευές από τους εθελοντές που βρίσκονται στο Δήμο μας, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus +, το οποίο υλοποιείται από την ΑΜΚΕ You in Europe.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

tomsdianomi2018_1 tomsdianomi2018_2 tomsdianomi2018_3 tomsdianomi2018_4 tomsdianomi2018_5 tomsdianomi2018_6 tomsdianomi2018_7

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΑΑ 2014-2020 της Πράξης “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Διονυσίου έως Τ.Κ. Πορταριάς”

Στις 17/04/2018 και με την υπ’ αρ. 1783/17-4-2018 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:ΩΟ4Ε7ΛΛ-6Υ0) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Διονυσίου έως Τ.Κ. Πορταριάς” με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006184445 στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, της Δράσης 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η συγκεκριμένη πράξη αφορά τον εκσυγχρονισμό, μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών, της υφιστάμενης διανοιγμένης χωμάτινης αγροτικής οδού συνολικού μήκους 1.15 km η οποία βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Διονυσίου και Πορταριάς του Δ. Ν. Προποντίδας.

Η προτεινόμενη χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό σε όλο το μήκος της, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας. Καθώς η οδός θα χρησιμοποιείται κυρίως για τη διέλευση οχημάτων αλλά και μηχανημάτων -τα οποία θεωρούνται βαρέα οχήματα -προτείνεται κατάλληλη διαμόρφωση της σκάφης της υφιστάμενης οδού σε όλο το μήκος της και κατόπιν εφαρμογή των στρώσεων οδοστρωσίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος.

Η υλοποίηση της έργου συνολικού προϋπολογισμού 303.720,00 € θα γίνει με την ανάθεση σε ανάδοχο που θα προκύψει από ανοιχτό διαγωνισμό.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Προποντίδας. Η δομή έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 (Απόφαση ένταξης πράξης 6879/10.10.2016) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.   

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τις 7 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2018, στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες, συγκεκριμένα: 

  • Δ.Ε. Μουδανιών, Δημαρχείο, γραφείο 102, καθημερινά, 9:00 με 14:00
  • Δ.Ε. Τρίγλιας, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ Ν. Τρίγλιας, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη 
  • Δ.Ε. Καλλικράτειας, Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, Δημοτικό Κατάστημα Ν. Καλλικράτεια, κάθε Παρασκευή 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

(βάσει της υπ'αριθμ.:308/2017-17/05/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας)

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή αλλοδαποί, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.

2. Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ν. Προποντίδας.

3. Εισοδηματικά κριτήρια: σύμφωνα με το όριο της φτώχειας, το οποίο διαμορφώνεται ετησίως και αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο ποσό των 4.500€ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0,5 (2.250€) για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 (1.500€) για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.

4. Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000€ κατ' άτομο, προσαυξημένη κατά 20.000€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο.

5. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων να μην υπερβαίνει για το τελευταίο φορολογικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπαλλήλους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Προποντίδας:

Κοινωνική λειτουργό: Παλιοστρατζή  Διαλεχτή, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βοηθητικό Προσωπικό: Μεταλίδου Γεωργία, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2373350203

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν.Προποντίδας

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Ν. Προποντίδας για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων κατοίκων ξεκινάει τη λειτουργία του το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ν. Προποντίδας. Η δομή έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 (Απόφαση ένταξης πράξης 6879/10.10.2016) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για το λόγο αυτό προσλήφθηκαν μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ δύο υπάλληλοι οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία από την 1η Μαρτίου.

To Κοινωνικό Παντοπωλείο διασφαλίζει τη σταθερή τροφοδοσία 200 περίπου οικογενειών και διαθέτει τα προϊόντα στους ωφελούμενους της δομής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους. Στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου απασχολείται το απαιτούμενο προσωπικό, μία κοινωνική λειτουργός και ένα άτομο ως βοηθητικό προσωπικό όπου μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία του.

Κοινωνική λειτουργός: Διαλεχτή  Παλιοστρατζή email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βοηθητικό Προσωπικό: Γεωργία Μεταλίδου email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2373350266

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

  ork_koin_pant_1

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 της Πράξης: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ”

Στις 17/05/2017 και με το υπ’ αρ. 6136/17-5-2017 έγγραφο (ΑΔΑ:ΨΛ6Ζ465ΧΙ8-53Ω) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” , εντάχθηκε η πράξη “Ανάπλαση αυλείου χώρου του ανοιχτού θεάτρου Ν. Μουδανιών ” με κωδικό ΟΠΣ 5002048 στον άξονα προτεραιότητας “Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η πράξη αφορά στη διαμόρφωση ενός υπαίθριου αστικού χώρου πρασίνου και χώρων αναψυχής στην περιοχή που γειτνιάζει με το ανοιχτό θέατρο Μουδανιών (ΒΚ251), με αξιοποίηση έκτασης περίπου 11,5 στρεμμάτων, με σκοπό την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του τοπίου. Τα έργα αφορούν εργασίες θωράκισης παραλιακού μετώπου, εργασίες πρασίνου, κατασκευή ποδηλατοδρόμου, δημιουργία χώρων άθλησης: skatepark, διαμόρφωση υπαίθριου γυμναστηρίου με τοποθέτηση σύγχρονων οργάνων γυμναστικής, κατασκευή παιδικής χαράς. Επίσης, θα κατασκευασθούν δύο υπαίθρια αναψυκτήρια και αρκετοί χώροι υπαίθριων καθιστικών. Προβλέπεται να διατηρηθεί τμήμα του υπάρχοντος χώρου για τη δημιουργία των απαραίτητων για την περιοχή θέσεων στάθμευσης. Θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (15 θέσεις), οχημάτων (95 θέσεις + 5 ΑΜΕΑ), δικύκλων (16 θέσεις) και ποδηλάτων (30 θέσεις). Το έργο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής (δίκτυα ομβρίων, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού κλπ).  

Για την κατασκευή του έργου υιοθετήθηκε, κατά τη φάση της μελέτης, μια βιοκλιματική προσέγγιση με την κατάλληλη επιλογή υλικών (περιορισμός των “σκληρών” υλικών, επιλογή φωτοκαταλυτικών ψυχρών υλικών, επιλογή υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, επιλογή φωτισμού με γνώμονα τη μείωση κατανάλωση ενέργειας, κατάλληλη επιλογή φυτικού υλικού και τρόπου φύτευσης κλπ.). Επίσης, κατά τη μελέτη, ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη στην πρόσβαση και καθοδήγηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Με την αξιοποίηση της περιοχής θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύνολο με χώρους αναψυχής, καθώς και λειτουργικούς χώρους κατά μήκος της παραλίας Μουδανιών με στόχο την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του τοπίου αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής καθώς οι χώροι που θα δημιουργηθούν θα φιλοξενήσουν δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες (οικογένειες, έφηβοι, νέοι, ηλικιωμένοι). 

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

anoixto_th_1

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης «Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος Δ. Σελεμενάκη με τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Ν. Προποντίδας»

Στις 30/10/2017 και με το υπ’ αριθμό 5266/30-10-2017 έγγραφο (ΑΔΑ:ΩΓΝΥ7ΛΛ-2ΑΤ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε η πράξη “Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος Δ. Σελεμενάκη με τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Ν. Προποντίδας” με κωδικό ΟΠΣ 5008108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Η πράξη έχει προϋπολογισμό 370.250 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

Ο  Δήμος Ν. Προποντίδας, αξιοποιώντας το δημοτικό κληροδότημα Δ. Σελεμενάκη που βρίσκεται στην Δ.Ε. Ν. Καλλικράτειας, πρόκειται να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) δηλαδή μιας σύγχρονης ανοικτής δομής ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Βασικός σκοπός του ΚΗΦΗ είναι, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της δομής, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων με την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον και η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού τους καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών αφού θα δίνεται η δυνατότητα στα συγγενικά πρόσωπα, που μέχρι τώρα τους φρόντιζαν, να αποδεσμευτούν για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι άμεσα ωφελούμενοι της Πράξης είναι άτομα τρίτης ηλικίας που κατοικούν στο Δήμο Ν. Προποντίδας και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και έμμεσα ωφελούμενοι είναι τα μέλη των οικογενειών αυτών των ηλικιωμένων ατόμων των οποίων η ποιότητα ζωής τους θα βελτιωθεί σημαντικά εξαιτίας της αποδέσμευσής τους από ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας των ηλικιωμένων.

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

kifi_1

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών»

Στις 29/12/2016 και με το υπ’ αριθμό 9516/29-12-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:ΩΝ5Γ7ΛΛ-ΙΣ8) εντάχθηκε η πράξη «Αντιπλημμυρική Προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών» με κωδικό ΟΠΣ 5002403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το ρέμα του Ελαιώνα μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα πλημμυρίζει την περιοχή του οικισμού Νέων Μουδανιών με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών σε ιδιοκτησίες, έργα υποδομής καθώς και την έκθεση σε κίνδυνο των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού.
Για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστεί το εν λόγω έργο, με σκοπό την ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής με την δημιουργία λιμνοδεξαμενής συγκράτησης των νερών της βροχής στο αγροτεμάχιο αρ. 892.
Στόχος του έργου είναι να απαλλάξει τις γειτονικές περιοχές από τους κινδύνους πλημμύρας, από το ρέμα του Ελαιώνα με ελεγχόμενη εκκένωση των νερών που θα συγκρατεί. Επίσης θα προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και θα εξαλείψει από το κατάντη μήκος των ρεμάτων την στερεομεταφορά, εξασφαλίζοντας καλές συνθήκες λειτουργίας των αντιστοίχων έργων. Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου συντελεί στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των ρεμάτων και μπορεί να άρει τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στα ρέματα και το δομημένο περιβάλλον. Ακόμη, αποσκοπεί να εξασφαλίσει καλύτερες κυκλοφοριακές συνθήκες στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού.

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

Υποκατηγορίες

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα