Άρθρα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015 – 2016 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

athlitismos_1

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ- Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016

Ο Οργανισμός Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την έναρξη των Δημοτικών του Βιβλιοθηκών, περιόδου 2015 - 2016. Όλοι οι δημότες μπορούν να εξυπηρετούνται από τις τρεις (3) βιβλιοθήκες μας, κατά τις εξής ημέρες και ώρες:

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης


Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Τακτική Συνεδρίαση του ΟΠΑ 21/08/2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1.Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ΔΕ Μουσικών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντίτιμο, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας.
2.Kαθορισμός διδάκτρων των τμημάτων των Δημοτικών Ωδείων του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας.
3.Έγκριση διεξαγωγής συναυλίας έναντι της καταβολής του ποσού των 100,00€ από το μουσικό σχήμα, ως αντίτιμο για την παραχώρηση του Αμφιθεάτρου Ν. Μουδανιών.
4.Ψήφιση πιστώσεων Ο.Π.Α. 2015.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Ακύρωση συναυλίας Αλκίνοου Ιωαννίδη

Από τον Οργανισμό Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνεται ότι η συναυλία με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη που ήταν να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Θάλασσας 2015, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, ακυρώνεται με ευθύνη του σχήματος.

Ο Δήμαρχος                 Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Καρράς   Εμμανουήλ Μπέης

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΠΑ 7/8/2015

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑ στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.Συμπλήρωση της 41/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με προσθήκη νέου όρου για την δημοπράτηση του κυλικείου του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Παύλου. 
2.Παραχώρηση του Δημοτικού γηπέδου των Ν. Πλαγίων στον Α.Σ. "Κόσμος Ν. Μουδανιών".
3.Διαγραφές νηπίων από τον Δ.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΠΑ 30/7/2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 30 Ιουλίου του έτους 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο  κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι ο φορέας μας πρέπει έως την Παρασκευή 31.7.2015 να λάβει σχετική απόφαση ψήφισης για τις ποσότητες πετρελαιοειδών  και του προϋπολογισμού των αγαθών που προβλέπονται στον ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18), ώστε να εκπονηθεί ενιαία μελέτη- διαγωνισμός από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, με την προοπτική να καλυφθούν οι ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. για την περίοδο από 06/05/2016 έως 05/05/2017. Επίσης, εν όψη του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Βορείου Ελλάδος που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας σε συνεργασία με τον Οργανισμό μας,  την Παρασκευή 31 Ιουλίου του έτους 2015 στην  Δ.Κ της Ν. Τρίγλιας, καλούμαστε να αποφασίσουμε την ψήφιση σχετικών δαπανών που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση αυτού.
Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης είναι τα εξής:
1.Προγραμματισμός προμήθειας  α. τροφίμων, β. λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας.
2. Αποδοχή χορηγίας από Ποτοεμπορική Χαλκιδικής SA.
3.Ψήφιση πιστώσεων Ο.Π.Α. 2015.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μανώλης  Μπέης

Έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ ΟΠΑ 22/7/2015

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑ στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης οφείλεται αφενός ότι, στα πλαίσια του προγράμματος της λειτουργίας του Δήμου μας όπως ορίζεται με την υπ΄αρθ. 18183/2.4.2007 απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σύνταξης Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2016 έως την 24η Ιουλίου, προκειμένου να συνταχθεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2016 κι αφετέρου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2100/16.7.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. επείγει να προβούμε στην υποβολή της αίτησης συμμετοχής -δήλωσης- προσφοράς προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη χρηματοδότηση του Δ.Π.Σ. Ν. Μουδανιών. 

Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.Υποβολή αίτησης συμμετοχής-δήλωσης-προσφοράς προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της αριθ. πρωτ. 2100/16.7.2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας, για τη χρηματοδότηση της δομής «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νέων Μουδανιών» του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας.
2.Κατάρτιση και ψήφιση Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2016.
3.Διαγραφές νηπίων από τον Δ.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μανώλης  Μπέης

Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ ΟΠΑ 17/07/2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 17 Ιουλίου του έτους 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση της αριθ.  47/2015  απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού με θέμα '' Έγκριση της  διεξαγωγής του Φεστιβάλ Θάλασσας – παράλληλες εκδηλώσεις Φεστιβάλ Θάλασσας – Φεστιβάλ πλατείας Δήμου Νέας Προποντίδας. 
2. Καθορισμός κωδικού εξόδων για ένταλμα προπληρωμής.
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά την αύξηση ισχύος ρεύματος του Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Μουδανιών.
4. Ψήφιση πιστώσεων Ο.Π.Α. 2015.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μανώλης  Μπέης

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα