Άρθρα

Ειδική Συνεδρίαση του ΟΠΑ, 27/01/2016

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑ στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα παρθεί σχετική απόφαση.

1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας και έγκριση του Ο.Π.Δ., έτους 2016.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης Εμμανουήλ

Tακτική Συνεδρίαση του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού, 27/01/2016

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑ στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

1.Επιστροφή οχήματος τύπου Mercedes ΚΗΗ 5071 στο Δήμο Νέας Προποντίδας.
2.Διαγραφές παραστατικών παρελθόντων ετών.
3.Ανατροπή αποφάσεων - προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2015.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης Εμμανουήλ

Ανακοινώσεις κληρώσεων για συγκρότηση Επιτροπών έτους 2016, ΟΠΑ

Γνωστοποιούμε ότι ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας θα προβεί σε κληρώσεις για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν επιτροπές του ΟΠΑ, όπως φαίνεται στις παρακάτω ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων χωρίς μελέτη 2016
Ανακοίνωση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών - αξιολόγησης προσφορών 2016
Ανακοίνωση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών, μεταφορών και υπηρεσιών 2016
Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής έργων  με  μελέτη 2016
Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής προμηθειών 2016
Ανακοίνωση επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για τισ μισθώσεις - εκμισθώσεις - εκποιήσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων 2016

Έναρξη λειτουργίας τμήματος Πάλης στην Τοπική Κοινότητα Ν.Γωνιάς

Ο Οργανισμός Πολιτισμού κι Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας σας ανακοινώνει πως θα λειτουργήσει τμήμα Πάλης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος '' Άθληση για Όλους'' της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην αίθουσα του Γυμναστηρίου, στην Τοπική Κοινότητα Ν. Γωνιάς.       
Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, να απευθυνθούν στο Τμήμα Αθλητισμού του Οργανισμού ή στην γραμματεία της Τοπικής Κοινότητας Νέας Γωνιάς.
Τηλέφωνα: 2373065686,  2399021662, 2399020099


Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ, Παρασκευή 18.12.2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου του έτους 2015 και ώρα 15:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.Αποδοχή επιχορήγησης από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως εξόφληση των Π.Α.γ.Ο περιόδου 2014-2015
2.Διοργάνωση σειρά εκδηλώσεων  με τίτλο “Χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις  2015”.
3.Εγγραφές νηπίων στον Δ.Π.Σ  Ν. Μουδανιών.
4.Διαγραφή νηπίου από τον Δ.Π.Σ  Ν. Μουδανιών.
5. Ψήφιση πιστώσεων ΟΠΑ οικ. έτους 2015.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Ειδική Συνεδρίαση ΟΠΑ Παρασκευή 18.12.2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα παρθεί σχετική απόφαση.

 1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδαςκαι έγκριση του Ο.Π.Δ., οικονομικού έτους 2016.


Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Aποτελέσματα ΣΟΧ3/2015 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Έκτακτη συνεδρίαση ΟΠΑ 19/11/2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι, κατόπιν της υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881 Υπουργικής απόφασης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) για τη περίοδο 2015 – 2016.», κρίνεται σκόπιμο να προβούμε άμεσα στην προκήρυξη θέσεων πρόσληψης, με σκοπό την στελέχωση  των τμημάτων Μαζικού Αλητισμού του Οργανισμού.

Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2015 – 2016. - Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού.
2.Εγγραφές νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών.
3.Επανεγγραφές νηπίων στον Δ.Π.Σ Ν. Μουδανιών.
4.Διαγραφές νηπίων στον Δ.Π.Σ Ν. Μουδανιών.
5.Ψήφιση πιστώσεων Ο.Π.Α. 2015.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα