Άρθρα

Συνεδρίαση Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Την Δευτέρα 30/05/2011 και ώρα 2:00 μ.μ. θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδρίασης του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας με τα εξής θέματα:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του ποσού των 500.000 ευρώ από Δήμο Νέας Προποντίδας.
2. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Προποντίδας με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας».
3. Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, για την εκ νέου υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νέων Μουδανιών του ΝΠΔΔ και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα πλαίσια της υπ΄αριθμ 329/17.05.2010 πρόσκλησης ενδιαφέροντος της εταιρίας, για τη χρηματοδότηση της παραπάνω δομής.
4. Υποβολή αίτησης συμμετοχής-δήλωσης- προσφοράς προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της αριθ. πρωτ. 757/24.05.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρίας, για τη χρηματοδότηση της δομής Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν. Μουδανιών του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας.
5. Αποδοχή της επιχορήγησης του ποσού των 5.161,80 ευρώ από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων " Άθληση για Όλους" περιόδου 2009-2010.
6. Ορισμός Επιτροπών του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας.
7. Έγκριση υλοποίησης τμημάτων εκμάθησης της κολύμβησης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νέας Προποντίδας.
8. Mεταστέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας στο κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας. 9. Έγκριση της υπ΄αριθμ.59/24-5-11 αίτησης του κ. Μισαηλίδη Παντελή πρώην Προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Μουδανιών για τη καταβολή των εξόδων παράστασης των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 2011.

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Χατεδάκης

Συνεδρίαση Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Την Δευτέρα 02/05/2011 και ώρα 7:00 μ.μ. θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση του ΝΠΔΔ σε σώμα

2. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΔΔ

3. Ορισμός πρακτικογράφου στο ΝΠΔΔ

4. Μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας των δημοτικών ωδείων

 

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Χατεδάκης

Συνεδρίαση Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Την Πέμπτη 05/05/2011 και ώρα 2:00 μ.μ. θα γίνει ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τo εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Χατεδάκης

Συνεδρίαση Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Την Πέμπτη 05/05/2011 και ώρα 3:00 μ.μ. θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με το εξής θέμα:

1. Έγκριση διαδικασιών έκδοσης τραπεζικού λογαριασμού του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας στην Εθνική Τράπεζα Ν. Μουδανιών

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός:

Υπάρχει άμεση ανάγκη έκδοσης τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα της είσπραξης του χρηματικού ποσού των 5.161,80€ από Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών το οποίο προκύπτει από επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά Προγράμματα Μαζικής Άθλησης περιόδου 2009-10 του πρώην Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Μουδανιών και καλούμαστε να επισπεύσουμε ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της επιστροφής του ποσού.

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Χατεδάκης

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα