Άρθρα

Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ στις 7.09.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:30, στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2016 (απολογισμός εσόδων-εξόδων, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως διάθεση αποτελεσμάτων.
2. Αναλήψεις δαπανών.
3. Ανάκληση αναλήψεων υποχρεώσεων.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
5. Αποδοχή χορηγιών υπέρ του Οργανισμού.
6. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Χώρων.
7. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
8. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
9. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών).
            

                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                   Εμμανουήλ  Μπέης 

Τακτική Συνεδρίαση του Ο.Π.Α. στις 20.10.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:30, στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα  και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Τα θέματα  της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Ψήφιση Εισηγητικής  έκθεσης σχεδίου προϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας  για το οικονομικό έτος 2018. 

2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών -υπηρεσιών.

3. Εγγραφές νηπίων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών.

4. Εγγραφές νηπίων στο Δ.Π.Σ. Ν. Μουδανιών, μέσω προγράμματος '' Εναρμόνιση  Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2017-2018’’.

5. Επανεγγραφές νηπίων στο  Δ.Π.Σ. Ν. Μουδανιών.

             

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ  Μπέης  

Tακτική Συνεδρίαση στις 18/08/2017 ΟΠΑ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 18  Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. Κατάρτιση και ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.
2. Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού μουσικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
3. Πρόσληψη εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου  από τους αθλούμενους.
4.  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών -υπηρεσιών .


                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                   Εμμανουήλ  Μπέης 

Tακτική Συνεδρίαση στις 9/08/2017 ΟΠΑ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 9  Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Άσκηση ή μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 201/2017 δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου  Νέων Μουδανιών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).  

2. Καθορισμός των διδάκτρων των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Νέας Προποντίδας για την  περίοδο 2017-18.

3. Διαγραφές νηπίων από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών.

4. Λύση σύμβασης διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

5. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο: '' 6η Εμπορική Έκθεση Ν. Μουδανιών'' του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού με το Δήμο Ν. Προποντίδας, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής  και τον Εμπορικό Σύλλογο Ν. Μουδανιών.

6.  Παραχώρηση αμφιθεάτρου Ν. Μουδανιών για πραγματοποίηση συναυλίας με τίτλο '' RAP FESTIVAL''.

7. Παραχώρηση Αμφιθεάτρου Ν. Μουδανιών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τον Β. Παπακωνσταντίνου του Φεστιβάλ Θάλασσας 2017. 

                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                      Εμμανουήλ  Μπέης 

Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ 18.07.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 18  Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1.  Διεξαγωγή μουσικής εκδήλωσης στο Αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών.
2. Έγκριση καταστροφής υλικού του Δ.Π.Σ. Ν. Μουδανιών από την αρμόδια επιτροπή του  Οργανισμού.
3. Αναλήψεις Υποχρεώσεων  του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού.
           

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ  Μπέης 

Τακτική Συνεδρίαση του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού στις 10.07.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη  Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.


Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ ''Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018''.
2. Αναλήψεις Υποχρεώσεων  του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού.                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Εμμανουήλ  Μπέης 

Τακτική Συνεδρίαση 19.06.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη  Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. “ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ”  ΟΠΑ Δήμου Νέας Προποντίδας.
 2. Διεξαγωγή των εκδηλώσεων του  Φεστιβάλ Θάλασσας  2017


                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Εμμανουήλ  Μπέης 

Έναρξη Εγγραφών στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν.Μουδανιών

Ο Δημοτικός παιδικός σταθμός Ν. Μουδανιών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας  με έδρα τα Ν. Μουδανιά (λεωφόρος Ελευθερίας - έναντι Μασούτη)   από  σήμερα 24/5/2017 και έως την Παρασκευή 9/6/2017 ξεκινάει τις εγγραφές για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2017-2018 σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης "εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2017-2018 / αρ. πρωτ. 5122/23-5-2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται  αυτές τις ημέρες καθημερινά από τις 11.00 - 15.30 για πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τις αιτήσεις τους.
Ταυτόχρονα θα γίνονται και οι εγγραφές των νηπίων των οποίων οι γονείς δε δικαιούνται  του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες στην προϊσταμένη του παιδικού σταθμού, Κακούλη θεοδώρα,  Τηλ.: 2373026715.


Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Μπέης

 

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα