Άρθρα

Εξαρτήματα για την τοποθέτηση προσκρουστήρων στο Αλιευτικό Καταφύγιο των Νέων Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ Δ. Κ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ Δ.Κ.Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ & Δ.Κ. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ &ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ,ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ"

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παράθεση γεύματος προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 861/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τιμοκατάλογο των υπηρεσιών εστίασης

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Εκπόνηση Μελέτης Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΚ)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα