Άρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κλιματιστικού για το Δημοτικό Σχολείο Ν. Ποτίδαιας

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή σιδηροκατασκευών για 4^ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικούγια 4^ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κυλίνδρων, κλειδαριών και τοποθέτηση για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Καλλικράτειας

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια air condition για 2^ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών - κατασκευή θυροτηλέφωνου για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΝTΡΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία συντήρησης 10 Βιντεοπροβολέων του Δημοτικού Σχολείου Σημάντρων

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα