Άρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή σιδηροκατασκευών για 4^ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικούγια 4^ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κυλίνδρων, κλειδαριών και τοποθέτηση για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Καλλικράτειας

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια air condition για 2^ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών - κατασκευή θυροτηλέφωνου για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΝTΡΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία συντήρησης 10 Βιντεοπροβολέων του Δημοτικού Σχολείου Σημάντρων

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία εγκατάστασης δύο βιντεοπροβολέων σε δύο αίθουσες του διδακτηρίου Φλογητών .

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα