Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 04-2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 04-2017 Σύνταξη σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Νέας Προποντίδας έτους 2018

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 05-2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 05-2017 Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Νέας Προποντίδας έτους 2018

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 03-2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 03-2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής

02-2016 Σύνταξη ενεργειών μνημονίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από σεισμούς

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2016

01-2016 Σύνταξη ενεργειών μνημονίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πυρκαγιές

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 01-2016

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα