Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 04-2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 04-2017 Σύνταξη σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Νέας Προποντίδας έτους 2018

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 05-2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 05-2017 Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Νέας Προποντίδας έτους 2018

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 03-2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 03-2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής

02-2016 Σύνταξη ενεργειών μνημονίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από σεισμούς

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2016

01-2016 Σύνταξη ενεργειών μνημονίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πυρκαγιές

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 01-2016

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα