Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ 17-07-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 17/7/2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2019 σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 34574/5-7-2018.

    2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2019

Περισσότερα...

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. 10-07-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10/7/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση Ο.Ε. 10-07-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 10/7/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στην παραλία Διονυσίου της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    2. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. 2019 σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ.34574/5-7-2018 ΚΥΑ.

    3. Σύνταξη σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2019.  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση Ο.Ε. 02-07-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 02/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Ανάθεση στον Στυλιανό Καμπούρη της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου για δάνειο χορηγούμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Ν. Προποντίδας για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ν. Προποντίδας».

    2. Σύνταξη σχεδίου απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Καλλιόπη Πάτη έτους 2018.

    3. Σύνταξη σχεδίου απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Δημητρίου Καρατζίκου έτους 2018.

    4. Καθορισμός κωδικών εξόδων για τα εντάλματα προπληρωμής δαπανών κτηματολογίου του Δήμου.

    5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη του ελέγχου ΚΤΕΟ και μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας οχημάτων στο όνομα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    6. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης Δημάρχου λόγο κατεπείγοντος, για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/06/2019 ΕΩΣ 15/07/2019».

    7. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης Δημάρχου λόγο κατεπείγοντος, για εργασία κατάσβεσης πυρκαγιάς.

    8. Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 16/7/2019 ΕΩΣ 30/9/2019».

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση για διακομματική συνεργασία

Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας καλεί τους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και τους εκπροσώπους των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, σε κοινή συνεδρίαση την Τετάρτη 26/6/2019 και ώρα 12.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου στα Νέα Μουδανιά, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, προκειμένου να καθοριστούν οι θέσεις για τοποθέτηση περιπτέρων, ο αριθμός των θέσεων διαφημιστικών μέσων για την προβολή των υποψηφίων των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Δημ. Καρράς

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα