Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ 22-05-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 22/5/2019 και ώρα 2:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέας Προποντίδας, έτους 2019

Περισσότερα...

Πρόσκληση Ο.Ε. 22-05-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 22/5/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    2. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση παιχνιδιών.

    3. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών λούνα παρκ.

    4. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση παιχνιδιών με κερματοδέκτη.

    5. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    6. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    7. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή – αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας – Υδραυλική μελέτη (αρ. μελ.: 58/2017)»

    8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της Υδραυλικής μελέτης για την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων Ν. Μουδανιών (Αρ. Μελ. 44/2017)»

    9. Παραλαβή της μελέτης: “Μελέτη συμπλήρωσης ομβρίων υδάτων Νέων Μουδανιών (αρ. μελ. 66/2018)”

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Eμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση 15-05-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 14:00 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1. Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου .

 

Ο υπογράφων, λόγω κολλήματος του Αντιπροέδρου,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 69

Τσομπανάκης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση ΔΣ 15-05-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 14:15 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέας Προποντίδας, έτους 2019

Περισσότερα...

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα