Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΕΠΖ 18-06-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18/6/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Μη ανάκληση της υπ’ αριθμ.94/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την ανάκληση της υπ’ αριθμ.953/12670/29-4-2014 άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «FANTASEA» του Παπαδόπουλου Παύλου του Χρήστου, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Αγ. Μάμα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

2. Μη ανάκληση της υπ’ αριθμ.106/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την ανάκληση της υπ’ αριθμ.953/12670/29-4-2014 άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «FANTASEA» του Παπαδόπουλου Παύλου του Χρήστου, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Αγ. Μάμα του Δήμου Ν. Προποντίδας. 

3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «BAYAMO», του Κανακάρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που βρίσκεται στη Ν. Ποτίδαια του Δήμου Ν. Προποντίδας.

4. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» με την επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ» της Πασχαλίδου Αντωνίας του Γεωργίου, που βρίσκεται στην παραλία Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ» του Αβραάμ Γεωργίου του Ανέστη, που βρίσκεται στην παραλία Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

6. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) – ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ)» με την επωνυμία «ΒΑΝΑΝΑ» του Αυγητίδη Χαράλαμπου του Σταύρου, που βρίσκεται στην παραλία Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση ΔΣ 18-06-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Δευτέρα 18/6/2018 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΟΕ 18-06-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 18/6/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» -  στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Ηλεκτροδότηση με μονοφασική παροχή της ηλεκτρικής μπάρας στην Τ.Κ. Πετραλώνων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

3. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση της κ. Σοφίας Κιοσσέ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

4. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του Παναγιώτη Μαραγκόπουλου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή – αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας – Τοπογραφική μελέτη» (αρ. μελ.: 58/2017).

6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποστράγγισης ομβρίων υδάτων ρέματος Πορταριάς – Τοπογραφική μελέτη» (αρ. μελ.: 55/2017).

7. Ανακλήσεις αναλήψεων υποχρέωσης.

8. Ψήφιση πολυετών δαπανών.

9. Σύνταξη σχεδίου 5η αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2018.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση για ενημέρωση στο πλαίσιο της δράσης "Ανοικτά κέντρα Εμπορίου - Open Mall"

Ο Δήμαρχος Ν.Προποντίδας κ. Εμμανουήλ Καρράς σας προσκαλεί τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στα Ν.Μουδανιά για την πρωταρχική ενημέρωσή σας ως προς τους στόχους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ.098 (Α.Π. 171/1061/Α3 της 04-06-2018) με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – Open Mall» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020 με το οποίο επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από Δικαιούχο (Δήμος) και Συνδικαιούχο (οικείος Εμπορικός Σύλλογος ή οικείο Επιμελητήριο) που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Η πρόσκληση αφορά τους επαγγελματίες των Ν.Μουδανιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή ανάμεσα στις παρακάτω οδούς: 

  • Μαμέλη (συμπεριλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται επί της οδού)
  • Τσαβούρα (δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται επί της οδού)
  • Παπαευστρατίου (συμπεριλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται επί της οδού)
  • Θεσσαλονίκης (δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται επί της οδού)

Πρόσκληση OE 12-06-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 12/6/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

  Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.173/2108 (ΑΔΑ:68ΟΑΩΚΤ-ΖΥ4) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.13/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά του Αστέριου Βαγγλή του Αγγέλου.

2. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ.913/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά του Γρηγόριου Θεοφανίδη.

3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού – αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση εργαλείων και μηχανημάτων στην Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας έπειτα από την υπ’ αριθμ.5969/29-5-2018 απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 91/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ KAI Ν.Π. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

6. Σύνταξη σχεδίου 5η αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2018.    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα