Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. 18/03/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18/3/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

    1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ» με την επωνυμία FORUM του Κωνσταντάρα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Πορταριά του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ», του Κασίδη Αναστάσιου του Πολυχρόνη, που βρίσκεται στη Ν. Ποτίδαια του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΟΥΖΕΡΙ – ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ – ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ», της ΜΑ-ΓΙΩ Ο.Ε., που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ν. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    4. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ, του Ιωαννίδη Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην παραλία Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ του Τουμπάκη Χρήστου, που βρίσκεται στα Ν. Πλάγια του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    6. Μετατόπιση περιπτέρου στην Παραλία Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας, που κατέχει σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2540/26-10-2018 άδεια εκμετάλλευσης η Ντέντα Ευγενία.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση Ο.Ε.13-03-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει σήμερα 13/3/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:45, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι η άσκηση του ένδικου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό  των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει, πρέπει να γίνει μέχρι τις 24/3/2019.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. «Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό  των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση Ο.Ε.12-03-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 12/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Οδοποιία αγροτικής οδού από Πορταριά προς Όλυνθο έως τα όρια του Δήμου Νέας Προποντίδας» (αρ. μελ. 60/2018).

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΔΣ 13-03-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 13/3/2019 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νέας Προποντίδας του έτους 2019

    2. 3η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου, έτους 2019.

Περισσότερα...

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα