Ο καιρός στη Νέα Προποντίδα

Τελευταία Νέα

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φλογητών Δ. Νέας Προποντίδας με προϋπολογισμό 3,206,000.00 Ευρώ.

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σημάντρων Δ. Νέας Προποντίδας με προϋπολογισμό 2,670,000.00 Ευρώ.
Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πορταριάς Δ. Νέας Προποντίδας με προϋπολογισμό 2,385,000.00 Ευρώ.
Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Ζωγράφου Δ. Νέας Προποντίδας με προϋπολογισμό 825,000.00 Ευρώ.
Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας με προϋπολογισμό 1,025,000.00 Ευρώ.
Γενικό Λύκειο Ν.Καλλικράτειας με προϋπολογισμό 4.346.588,47 Ευρώ ("με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.").
Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Δ.Κ.Ν. Τρίγλιας και Τ.Κ.Ν. Πλαγίων του Δ.Ν. Προποντίδας με κωδικό MIS 340141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον–Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 19,197,263.17 Ευρώ.
Αγωγός μεταφοράς νερού από εγκαταστάσεις αρσενικού σε υφιστάμενη δεξαμενή της Δ.Κ.Ν. Τρίγλιας με κωδικό MIS 365011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία-Θράκη” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 760,000.00 Ευρώ.
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμών στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Ν.Προποντίδας με κωδικό MIS 360271 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,750,290.00 Ευρώ.
Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων παραλίας Διονυσίου (Περιοχή Μουριές) του Δήμου Ν.Προποντίδας με κωδικό MIS 340201 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε  6,047,875.11 Ευρώ.
Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Σημάντρων Δήμου Ν.Προποντίδας με κωδικό MIS 340170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 5,621,285.23 Ευρώ.
Ένταξη της πράξης ¨Ανορύξεις – αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Νέας Προποντίδας¨με κωδικό MIS 371295 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε  2,607,520.33 Ευρώ.
1η Τροποποίηση της πράξης “Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Νέας Προποντίδας” με κωδικό MIS 352511 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη”. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 240,161.19 Ευρώ.
Ένταξη της πράξης “Προσθήκη κατ΄επέκταση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Τ.Δ. Μουδανιών και Αναβάθμιση – Επισκευή του υφιστάμενου κτιρίου” με κωδικό MIS 327116 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη”. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,900,000.00 Ευρώ.
Συμπληρωματικά Έργα για την αξιοποίηση νερού από τον ταμιευτήρα Κρήνης με προϋπολογισμό δημοπράτησης 240.000,00 € (με αναθεώρηση +Φ.Π.Α. 23%) (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 192.486,38 €  και για αναθεώρηση 2.635,57 €).Το έργο χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους.
Αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων Ν.Συλλάτων (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΠΑΤΩΜΑΤΑ'') με προϋπολογισμό δημοπράτησης 59.932,72 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(23%), σύμφωνα με τη 1/2013 σχετική μελέτη της Δ.Τ.Υ. Το έργο χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους.

Ξενοδοχεία

Λίστα των Ξενοδοχείων που βρίσκονται στο Δήμο Νέας Προποντίδας:

Περισσότερα...

Νέος Ορισμός Αντιδημάρχων.

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Προποντίδας, με θητεία για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.08.2014 της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως κάτωθι:


Εμμανουήλ Καρρά

Βασίλειο Δαμιανίδη

Τριαντάφυλλο Καραζαφείρη

Κωνσταντίνο Πασσαλή

Κακαρίκα Αναστάσιο

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

Ηλεκτρονικά έγγραφα

Στο συγκεκριμένο πεδίο του δικτυακού τόπου του Δήμου Νέας Προποντίδας θα μπορείτε να "κατεβάζετε" σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμα έντυπα για καθημερινή χρήση στις δημόσιες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μεταδώσουμε στον κάθε Δημότη την δυνατότητα συμμετοχής στην λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση e-goverment.

  • Υπεύθυνη Δήλωση τόσο σε μορφή pdf όσο και σε μορφή doc (word)
  • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση τόσο σε μορφή pdf όσο και σε μορφή doc (word)
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για ΑΜΕΑ σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Απόρους σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Μακροχρόνια Άνεργους σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Μονογενεϊκές Οικογένειες σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Πολύτεκνους σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Τρίτεκνων σε μορφή pdf
  • Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κοινόχρηστου Χώρου-Αιγιαλού σε μορφή pdf
  • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ σε μορφή pdf

Επιχειρησιακό Προγράμμα του Δήμου Νέας Προποντίδας (Α΄ ΦΑΣΗ).

 
Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
Δήμου Ν. Προποντίδας
Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής
Μ. Αλεξανδρου 26 ΤΚ 63200
tel: 2373350250, 50248
fax: 2373065792
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παπαστεργίου Αστέριος, Μπεκιάρης Ιωάννης, Λιοζίδου Μαρία

Στελέχη για έκδοση οικοδομικών αδειών

Από το τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Νέας Προποντίδας διατίθενται στελέχη για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε ηλεκτρονική μορφή.

ΕΓΚΡΙΣΗ & ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (Σε μορφή Word)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (σε μορφή Word)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟ 48 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.4067/12 (σε μορφή Word)

Χαιρετισμός Δημάρχου

dimarxosΣας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Προποντίδας, την οποία συνεχώς  προσπαθούμε  να εμπλουτίζουμε και να αναβαθμίζουμε.

Σε μια εποχή γενικευμένης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης καλούμαστε να σταθούμε όρθιοι και να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν, χαράζοντας ταυτόχρονα τα επόμενα βήματα του Δήμου μας.

Γνωρίζοντας ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει μεγάλες δυνατότητες, όπως και μεγάλες ανάγκες, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε με Όραμα Σχεδιασμό και Πράξη.

Μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου, παρέχουμε συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση, τόσο για τα όργανα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις του Δήμου, όσο και για χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, πολιτιστική, τουριστική και κοινωνική ταυτότητα του Δήμου μας.

Επιζητούμε την αμφίδρομη και γόνιμη επικοινωνία μαζί σας, με προτάσεις, ιδέες και επισημάνσεις, που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι.

Επιλέγοντας εσάς σαν συνοδοιπόρους και συμμαχητές στην αδιάκοπη προσπάθειά μας για ανάπτυξη είμαστε σίγουροι ότι με συλλογική και συνδυασμένη δράση, σύντομα θα απολαύσουμε τους καρπούς της.

Επενδύουμε στις φυσικές πηγές του ευλογημένου τόπου μας αλλά πρωτίστως επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό του  Σε εσάς!

Καλή περιήγηση!

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

Εμμανουήλ Δημ. Καρράς

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα