Προκηρύξεις

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17/02/2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών η υπ'αρίθμ.502/12-01-2021 διακήρυξη της εκποίησης του διαμερίσματος του κληροδοτήματος Ζαχαρία Μπαχάνου.

Οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να καταθέσουν την επωφελέστερη για το κληροδότημα οικονομική προσφορά μέχρι την λήξη της περιόδου των εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Συνημμένα

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα