Δελτία Τύπου

Αποχετευτικό δίκτυο της επέκτασης Ν. Φλογητών (νέος οικισμός)

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση βρίσκεται η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της επέκτασης των Ν. Φλογητών (νέος οικισμός) μετά το «πράσινο φως» που άναψε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο αίτημα του Δήμου, παρέχοντας σύμφωνη γνώμη για προσθήκη του νέου υποέργου με τις αντίστοιχες κάθετες συνδέσεις προς τις οικίες, ώστε να κατασκευαστεί μέσω του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Υ. ΜΕ. ΠΕΡ. Α. Α).

Έτσι ο Δήμος ξεκίνησε την προβλεπόμενη διαδικασία αποστολής της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης της πράξης θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

flo-apoxe_1