Δελτία Τύπου

Παρατάσεις συνδέσεων σε αποχετευτικά δίκτυα

Παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 δόθηκε στους ιδιοκτήτες ακινήτων να ολοκληρώσουν:

1.Τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης της Κοινότητας Ν. Πλαγίων.

2.Τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης της Κοινότητας Ν. Τρίγλιας.

3. Τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης της Κοινότητας Σήμαντρων.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθησαν με γνώμονα τη διευκόλυνση των κατοίκων, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς