Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12/2020

Το κείμενο της πρόσκλησης