Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11/12/2020

Το κείμενο της πρόσκλησης