Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/12/2020

Το κείμενο της πρόσκλησης