Δελτία Τύπου

Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για,την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021