Δελτία Τύπου

Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης

 Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, ανακοινώνεται πως έχουν εκδοθεί οι λογαριασμοί ύδρευσης (πάγιο και κατανάλωση 2020) για τις Κοινότητες

Ποτίδαιας, Φλογητών, Διονυσίου, και οι οποίοι λήγουν στις 29/01/2021.

  Οι λογαριασμοί θα βρίσκονται είτε στις ταχυδρομικές γραμματοθυρίδες (για τις Κοινότητες όπου υπάρχουν γραμματοθυρίδες), είτε στα κατά τόπους Κοινοτικά Καταστήματα.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς