Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη