Προκηρύξεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη