Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη