Δελτία Τύπου

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε Συνεδρίαση δια Περιφοράς

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ