Δελτία Τύπου

Γνωστοποίηση Δημάρχου για την Πρόσληψη ενός Ειδικού Συμβούλου

Το πλήρες κείμενο της Γνωστοποίησης θα το βρείτε εδώ