Δελτία Τύπου

Πρόσληψη Εποχικών Πυροσβεστών

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 38, που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, τ. Α’ 73/26-3-2020), τροποποιήθηκαν διατάξεις του Π.Δ 36/2019, που αφορά στον «Κανονισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.Στην προκήρυξη, που θα δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των προσλαμβανόμενων από κάθε κατηγορία σε κάθε Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.), τα απαιτούμενα προσόντα, ο τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβασης τους. Δείτε στις εικόνες, που ακολουθούν, τις τροποποιήσεις, όπως περιλαμβάνονται στο δημοσιευθέν Προεδρικό Διάταγμα. 

prslpspxkprsbstn_1 prslpspxkprsbstn_2 prslpspxkprsbstn_3 prslpspxkprsbstn_4

 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα