Δελτία Τύπου

Μετατροπή του Β' Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ Ν. Μουδανιών σε 2η Διεύθυνση ΕΦΚΑ Νομού Χαλκιδικής

Τη μετατροπή του Β' Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ Ν. Μουδανιών σε 2η Διεύθυνση ΕΦΚΑ Νομού Χαλκιδικής ζήτησε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς με έγγραφό που απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση, στον Υφυπουργό Εργασίας, Αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Μηταράκη, στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Χ. Χάλαρη, ενώ για το θέμα ενημέρωσε όλους τους βουλευτές του Νομού. 

 

Για το θέμα ο Δήμαρχος έχει κάνει μία σειρά εγγράφων, από τη στιγμή που ανέκυψε. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του ΕΦΚΑ (Π.Δ. 8/2019 – ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-01-2019) προτείνεται για τον νομό Ν. Χαλκιδικής η λειτουργία μίας Τοπικής Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ στον Πολύγυρο και ως ένα από τα Τμήματα αυτού, να είναι και το «Αποκεντρωμένο Τμήμα κοινωνικής Ασφάλισης Ν. Μουδανιών».

 

Στο έγγραφό του ο Δήμαρχος εκθέτει μία σειρά επιχειρημάτων που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, τα οποία αντικρούουν την υποβάθμιση και δικαιολογούν την ίδρυση 2ης Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Νομού Χαλκιδικής, όπως:

 

1.Στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Ν. Μουδανιών συγχωνεύτηκαν το Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κασσάνδρας και το Παράρτημα της Ν. Καλλικράτειας. Αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη ασφαλιστική περιοχή, αυξήθηκε η ασφαλιστέα ύλη, το ΙΚΑ ν. Μουδανιών ανήλθε στις πρώτες θέσεις των εσόδων στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

2.Λόγω των πολλών τουριστικών επιχειρήσεων υπήρξε η ανάγκη λειτουργίας στο Υποκατάστημα των Ν. Μουδανιών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χαλκιδικής.

 

3.Στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται χιλιάδες επιχειρήσεις, που απασχολούν χιλιάδες εργαζομένων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς υπάρχουν ακόμη και χιλιάδες απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα. 

 

4.Επιπλέον δεν μπορεί να ληφθεί ως μόνο  κριτήριο το πληθυσμιακό για να δικαιολογηθεί μία δεύτερη Διεύθυνση. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεγάλες αποστάσεις, η ανυπαρξία αστικής συγκοινωνίας, ο δύσκολος γεωγραφικά Πολύγυρος και η αυξητική τάση του πληθυσμού. 

 

Με την επιχειρούμενη υποβάθμιση, τονίζει, θα ταλαιπωρούνται οι πολίτες, καθώς για πολλά θέματά τους θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν στον Πολύγυρο για να εξυπηρετηθούν. Αντιλαμβανόμενο το Δημοτικό Συμβούλιο το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί αποφάσισε την κάλυψη του ενοικίου, προκειμένου η Δομή να παραμείνει σε πλήρη λειτουργία. Το θέμα είναι πρώτιστα κοινωνικό, καταλήγει στο έγγραφό του και καλεί τους Υπουργούς να αποφασίσουν επιδεικνύοντας την ανάλογη ευαισθησία αλλά και συνυπολογίζοντας όλους τους προαναφερόμενους παράγοντες.

 

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς