Δελτία Τύπου

Νέα πρόσκληση για συμμετοχή σε προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ν. Προποντίδας

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Νέας Προποντίδας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νέας Προποντίδας, πρόκειται να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

♦️Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα (Πρόγραμμα 4.1): Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα, μαθαίνοντας δηλαδή γραφή και ανάγνωση, διάρκειας 25 ωρών.

♦️Βελτιώνω την ορθογραφία μου (Πρόγραμμα 4.2) : Σκοπός της ενότητας «Βελτιώνω την ορθογραφία μου» είναι να αποδείξει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να διορθώσει κάποιος την ορθογραφία του, διάρκειας 25 ωρών.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

♦️Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας Επιπέδου Α1 (Πρόγραμμα 9.1): Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους. Περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, στην ιστορία και στον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας,διάρκειας 125 ωρών.

Στο 9.1 συμμετέχουν Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπήκοοι τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

 

Αρχικά, θα δημιουργηθούν τρία τμήματα στα Νέα Μουδανιά, στην Ν. Τρίγλια και στην Καλλικράτεια.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε: 

•Δημαρχείο Νέων Μουδανιών, κα Τσιτσίλογλου Μαρία, 2373350280 & 2373350266

•Δημοτικό καταστήμα Τρίγλιας, κα Μαλακόζη Κατερίνα, 2373350320

•Δημοτικό κατάστημα Καλλικράτειας, κα Μπερτζίκη Γιώτα , 2399350002

 

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς