Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής για παραλαβή έργων πριν τις 8-08-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης..

4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων με μελέτη (για όσα έργα  η έναρξη διαδικασία σύναψης της σύμβασης τους ήταν πριν τις 8-8-2016), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 Π.Δ. 171/87.

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων την Τρίτη 14/1/2020, ώρα 9:20 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής έργων με μελέτη (για όσα έργα η έναρξη διαδικασία σύναψης της σύμβασης τους ήταν πριν τις 8-8-2016).

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η  Προϊσταμένη του Τμήματος

Ιωάννα Θωμοπούλου

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα