Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής για παραλαβή έργων πριν τις 8-08-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης..

4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων με μελέτη (για όσα έργα  η έναρξη διαδικασία σύναψης της σύμβασης τους ήταν πριν τις 8-8-2016), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 Π.Δ. 171/87.

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων την Τρίτη 14/1/2020, ώρα 9:20 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής έργων με μελέτη (για όσα έργα η έναρξη διαδικασία σύναψης της σύμβασης τους ήταν πριν τις 8-8-2016).

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η  Προϊσταμένη του Τμήματος

Ιωάννα Θωμοπούλου

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα