Δελτία Τύπου

Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Ν. Μουδανιών

Ολοκληρώθηκε σήμερα η κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερόμενους για την εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Ν. Μουδανιών, προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος.  

Το έργο,  προϋπολογισμού δημοπράτησης 45.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) περιλαμβάνει: 

    • Κατασκευή θεμελίωσης και φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

    • Αποκατάσταση τυχόν βλαβών των υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων (αποχέτευση λυμάτων και ομβρίων, ύδρευση κλπ), όπως θα προκύψουν μετά τις εργασίες εκσκαφής.

    • Κατασκευή χαλύβδινου οικοδομικού σκελετού, για το φρεάτιο του ανελκυστήρα και την πρόσβαση στο Β όροφο.

    • Κατασκευή πλαγιοκάλυψης και επικάλυψης της σιδηροκατασκευής με φύλλα τσιμεντοσανίδας.

    • Διάνοιξη δύο θυρών στην υφιστάμενη εξωτερική τοιχοποιία (μία ανά όροφο).

    • Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης ανοιγόμενης θύρας αλουμινίου, στο προκύπτον άνοιγμα του Β' ορόφου.

    • Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικής παροχής, η οποία θα φθάνει μέχρι τον ηλεκτρολογικό πίνακα που θα συνοδεύει τον ανελκυστήρα.

    • Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικού ανελκυστήρα.

“Με την ολοκλήρωση του έργου θα αποκτηθεί προσβασιμότητα σε όλο το κτίριο του Δημαρχείου για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Το κτίριο είναι παλιό και μας βασάνισε αρκετά η λύση που θα επιλεγεί. Είμαστε κι εμείς χαρούμενοι, που το θέμα σύντομα θα λυθεί και μακάρι να είχαμε την αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση, για να γίνουν προσβάσιμα όλα τα δημοτικά κτίρια. Για το ζήτημα, μάλιστα, έχω ήδη αποστείλει  έγγραφο στο αρμόδιο υπουργείο”, ανέφερε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς