Ανακοινώσεις

Πρόσκληση OE 16-12-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.2875/12-12-2019 απόφασης Δημάρχου Ν. Προποντίδας σχετικά με την «Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο για συνέχιση της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER.

     2. Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της κατασκευής του έργου με τίτλο «Επισκευή κλειστού γυμναστηρίου Νέων Μουδανιών» (αρ.μελ.33/2019).

    3. Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων στα Ο.Τ.8 και Ο.Τ.38 περιοχής Αλμύρα Δ.Κ. Ν. Μουδανιών» (αρ.μελ.15/2018).

    4.  Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου» (αρ.μελ.11/2019).

    5. Παραλαβή προμελέτης και λοιπών τευχών για το έργο «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (αρ.μελ.51/2019).

    6. Διαγραφές ή μη τελών Δ.Ε. Τρίγλιας.

    7. Διαγραφές ή μη τελών Δ.Ε. Μουδανιών.

    8. Διαγραφές ή μη τελών Δ.Ε. Καλλικράτειας.

    9. Εγκρίσεις Α.Π.Ε.

    10. Έγκριση της υπ’ αριθμ.74/2019 απόφαση Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έτους 2020.»

    11. Παραλαβή μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» (Αρ. Μελ. 31/2019).

    12. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας.

    13. Ψήφιση έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας του διαχειριστικού έτους 2020.

    14. Έγκριση Ο.Π.Δ.-στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας.

    15. Σύνταξη σχεδίου 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας, οικονομικό έτος 2019.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα