Ανακοινώσεις

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας, έτους 2020

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης