Ανακοινώσεις

Σύνδεση Ακινήτων Ν. Πλαγίων / Ν. Τρίγλιας με το αποχετευτικό δίκτυο

Δελτίο τύπου Ν. Πλαγίων, Δελτίο τύπου Ν. Τρίγλιας

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Ν. Πλαγίων, Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Ν. Τρίγλιας

Αίτηση σύνδεσης αποχέτευσης

Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη/διαχειριστή

Υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού

Πίνακας υδρομέτρων

Πιστοποιημένοι υδραυλικοί Νομού Χαλκιδικής