Δελτία Τύπου

Συμμετοχή στο Δίκτυο Πόλεων με την ονομασία “Οι πόλεις του Μέγα Αλεξάνδρου”

Τη συμμετοχή του Δήμου Ν. Προποντίδας στο Δίκτυο Πόλεων με την ονομασία “Οι Πόλεις του Μέγα Αλεξάνδρου” αποφάσισε με την 724/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Προποντίδας. Το δίκτυο, που δημιουργήθηκε στις 23-7-2018 αποτελεί μία σύμπραξη Μακεδονικών πόλεων-περιοχών, που μέσω της Μακεδονικής Ιστορίας αναπτύσσουν κάθε μορφή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Εκπαίδευσης στους τόπους που συνδέονται με αυτήν.

 

Κύριοι σκοποί του Δικτύου είναι:

- Η προώθηση, προβολή, ανάπτυξη και ανάδειξη του τουρισμού και του

πολιτισμού υπό ευρεία έννοια περιοχών της μεσογειακής λεκάνης , τόσο στο

εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό

- Η διαμόρφωση της συνολικής τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας των

Πόλεων-περιοχών-φορέων που θα συμμετάσχουν, καθώς και τον συνολικό

σχεδιασμό, την εκπόνηση και την εφαρμογή της στρατηγικής για την

τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξή τους.

- Η συμβολή στη διαμόρφωση της σύγχρονης τουριστικής και πολιτιστικής

υποδομής των συμμετεχόντων Πόλεων

- Η ανάδειξη των τουριστικών και επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων της κάθε

συμμετέχουσας περιοχής

- Η διαρκή βελτίωση της εικόνας και της φήμης της κάθε συμμετέχουσας

περιοχής στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά

- Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης γενικού και ειδικού-

θεματικού τουρισμού και η συμμετοχή σε επιδοτούμενα ή μη προγράμματα

- Η προώθηση της κάθε περιοχής ως Κέντρου Διεθνών Εκθέσεων και Συνεδρίων

- Η συμμετοχή σε γενικές και ειδικές εκθέσεις του εξωτερικού

- Η έκδοση πλήρους ενημερωτικού υλικού για πολιτιστική και τουριστική

προώθηση

- Η εκπόνηση προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής

- Η σύνταξη μελετών και σχεδίων και προτάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία

για προσέλκυση επενδύσεων

- Η σχεδίαση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης

- Η συνεργασία με ομόλογους φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

- Η ανάπτυξη δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την τόνωση του

τουρισμού

- Η ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών, η διαχείριση και υλοποίηση μικρών

έργων υποδομής, η συμμετοχή σε δραστηριότητες φορέων και η διοργάνωση

εκδηλώσεων κάθε τύπου για την προώθηση των σκοπών του δικτύου.

 

Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ν. Προποντίδας ορίστηκε ο Δήμαρχος κ. Καρράς Εμμανουήλ με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σαρόγλου Παναγιώτη.

 

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα