Δελτία Τύπου

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Προποντίδας

Στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος II, που αφορούσε συγκεκριμένα στην «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», ο Δήμος Νέας Προποντίδας υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Προποντίδας» και συνολική δημόσια δαπάνη 318.798,58€.

 

Η πράξη συμπεριλαμβάνει τις κατηγορίες:

 

1.Κατηγορία 1: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Προποντίδας», με προϋπολογισμό 204.718,58€. Αντικείμενο της εν λόγω κατηγορίας αποτελεί η σύνταξη μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας για όσες σχολικές δομές του Δήμου Νέας Προποντίδας απαιτούνται, σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις και την κατάθεση των φακέλων αυτών στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την απόκτηση του κατάλληλου πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

 

2.Κατηγορία 2: «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Προποντίδας», με προϋπολογισμό 114.080,00€. Αντικείμενο της παρούσας κατηγορίας αποτελεί η υλοποίηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όσες σχολικές μονάδες απαιτείται, όπως θα προκύψουν από τις επιμέρους μελέτες πυροπροστασίας, οι οποίες θα εγκριθούν από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για κάθε μελετούμενη σχολική δομή του Δήμου Νέας Προποντίδας

 

Η πρόταση χρηματοδότησης της πράξης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 677/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την παρούσα χρονική περίοδο είναι υπό αξιολόγηση.

 

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

 

fldm_1

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα