Δελτία Τύπου

Εξερευνώντας το γλωσσικό τοπίο των Νέων Μουδανιών από τους εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Νέας Προποντίδας

Στο πλαίσιο του Αγγλικού Γραμματισμού, oι εκπαιδευόμενοι/ες του Α’ κύκλου του ΣΔΕ Δήμου Ν. Προποντίδας είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το «γλωσσικό τοπίο» των Ν. Μουδανιών.  Ειδικότερα, συνεργαζόμενοι/ ες σε μικρές ομάδες, ακολουθώντας τις οδηγίες της εκπαιδευτικού, κας Βασιλικής Αδάμπα, κατέγραψαν και φωτογράφισαν πινακίδες, επιγραφές, αφίσες, graffiti κ.ά.  στην  περιοχή των Ν. Μουδανιών,  που είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. 

 

    Μέσα από αυτήν την καταγραφή και τη συζήτηση που ακολούθησε, οι εκπαιδευόμενοι/ες του Α’ κύκλου είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν την έντονη παρουσία της αγγλικής γλώσσας στο «γλωσσικό τοπίο» των Ν. Μουδανιών, μιας κατεξοχήν τουριστικής περιοχής, όπως επίσης και τη διασύνδεσή της με ζητήματα status, καταναλωτισμού και παγκοσμιοποίησης. 

   Τέλος, μέσα από τη συγκεκριμένη βιωματική δραστηριότητα, έγινε αντιληπτό ότι ήδη είναι σε θέση εύκολα ν’ αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν αρκετές λέξεις στα αγγλικά, στοιχείο που λειτουργεί ενδυναμωτικά στην όλη προσπάθειά τους. Η συγκεκριμένη δράση γλωσσικής επίγνωσης στο πλαίσιο του Αγγλικού Γραμματισμού θα εμπλουτιστεί και με άλλες ανάλογες δράσεις εντός και εκτός σχολικού χώρου. 

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς