Ανακοινώσεις

Πρόσκληση OE 21-11-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 21/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς -  στάδιο οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ»

     2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών – στάδιο οικονομικών προσφορών)  για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΠΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

    3. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την εργασία της απομάκρυνσης ξεριζωμένων δέντρων και μπαζών μετά τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019.

    4. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την προμήθεια οικοδομικών υλικών μετά τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019.

    5. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» (αρ.μελ.3/2012) που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (κωδ. MIS340170).

    6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Γενικό Λύκειο Καλλικράτειας» (αμ.μελ.17/2012).

    7. Διαγραφές ή μη τελών Δ.Ε. Τρίγλιας.

    8. Εκπλήρωση σκοπού κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ. 

    9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΕΜΕΝΑΚΗ Δ. ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    10. Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται σε γεγονότα απρόβλεπτα, για την ανάθεση της σύμβασης «Επισκευή κλειστού γυμναστηρίου Ν. Μουδανιών»

    11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ» (Aρ. Μελ. 67/2015).

    12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

    13. Σύνταξη σχεδίου 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2019.

    14. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

    15. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας.

    16. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 για το Δήμο Ν. Προποντίδας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα