Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν.4495/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την YΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν.4495/2017 για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Προποντίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 70.207,56 € με Φ.Π.Α.

Η διακήρυξη των προμηθευόμενων ειδών και το Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή, θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων, στο site του Δήμου www.nea-propontida.gr.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 26, Ν.Μουδανιά, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μ.Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 2373350256, Γραφείο Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Μελέτη

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα