ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης