Δελτία Τύπου

Δυναμικότητα μαθητών και τμημάτων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας

Στο Δήμο μας λειτουργούν συνολικά 61 σχολικές μονάδες, από τις οποίες οι 48 είναι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 13 είναι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια είναι 2927 μαθητές, ενώ στην Δευτεροβάθμια φοιτούν 2988 μαθητές. Δηλαδή συνολικά, στην Δευτεροβάθμια και στην Πρωτοβάθμια φοιτούν 5.915 μαθητές.

  Παρακάτω παρατίθενται πίνακες με την δυναμικότητα των μαθητών και των τμημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Δημοτικές Ενότητες Μουδανιών, Τρίγλιας, Καλλικράτειας.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

SttstkSxl_1 SttstkSxl_2 SttstkSxl_3 SttstkSxl_4