Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται σε τμήμα του υπ'αρίθμ.520α και 508 κληροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας Προποντίδας της παραλίας Διονυσίου, και συγκεκριμένα πρόκειται για ξύλινο μπαρ εμβαδού 13τμ, στέγαστρο εμβαδού 71,25τμ, ξύλινη πέργκολα εμβαδού 21,12τμ και πλακόστρωτο δάπεδο εμβαδού 275,05τμ (βάσει της υπ'αρίθμ.10267042/2018 δήλωσης ένταξης του Ν.4495/2017 τακτοποίησης αυθαιρέτου).

Ως κατώτατο όριο ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 15 ευρώ/τμ. Το εμβαδόν του προς εκμίσθωση ακινήτου προσδιορίζεται σε 105,37τ.μ..

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350285, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ