ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης