ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης