ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης