Δελτία Τύπου

Στάλθηκαν για δημοσίευση σε ΦΕΚ οι διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των ΓΠΣ των πρώην δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας

Στάλθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για έκδοση σε ΦΕΚ οι διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των πρώην Δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας, όπως αποτυπώνονται στη μελέτη με τίτλο: «Διόρθωση – Συμπλήρωση – Τροποποίηση των ΓΠΣ πρώην Δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας» κι έφτασαν στην οριστική τους μορφή μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις με τους κατοίκους του Δήμου Νέας Προποντίδας, καθώς και μετά από τελικές εγκρίσεις φορέων, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων. Η εν θέματι μελέτη περιλαμβάνει τις επιμέρους Γεωτεχνική, Περιβαλλοντική, Πολεοδομική, Χωροταξική μελέτη κι αποτελείται από σειρά τευχών και χαρτών. 

Η τελική μελέτη αφορά σε διορθώσεις σημειακών σφαλμάτων στις χρήσεις γης που εντοπίζονταν στα ΓΠΣ Μουδανιών και Τρίγλιας, σε συμπληρώσεις, οριοθετήσεις και τροποποιήσεις χρήσεων, ώστε να αρθούν οποιεσδήποτε ανακολουθίες εντοπίστηκαν στα υφιστάμενα ΓΠΣ.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα