Δελτία Τύπου

Παράταση αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους

Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορούν, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμιστούν και να καταβληθούν με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς κι από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. 

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31-12-2019 (ΦΕΚ 145/30-9-2019, τεύχος Α').

 Ο Δήμαρχος 

 Εμμανουήλ Καρράς